Många föräldrar och ungdomsledare vill hjälpa till att aktivera ungdomar med saknar redskap. Jag vill ändra på det och har därför skapat ett begrepp som jag kallar RiQ.

RiQ står för rörelseintelligens och smart rörelse. Med RiQ vill jag vidareutveckla och nyansera träning som begrepp. RiQ står för en träning som är utmanande och kreativ samtidigt tillåtande och inkluderande. En ledare som tänker RiQ är nyfiken och lär sig att ställa rätt frågor. Det får deltagarna att tänka efter och på så sätt själva arbeta fram svar och lösningar på utmaningarna som Moveooträningen medför.

Se om någon öppen RiQ workshop är planerad.