En Moveooinstruktör är kreativ, hörsam och ständigt villig att hjälpa till där det behövs. Vi ser Moveooledarna som våra viktigaste tillgångar för att sprida Moveoo i landet. Därför hjälper vi dem med ett supportprogram varannan månad. Vi erbjuder även coaching och stöttning till de som behöver och vi gör det utan kostnad. Det innebär att du som är av rätt virke kan leda Moveoos olika koncept utan några licenskostnader eller krångligheter. Du behöver bara fokusera på att sprida glädje på dina pass.

Nedan finner du som är MoveooPro-ledare de senaste utskicken:

plus.png

Supportprogram 1