Workout Lund! Ett uppskattat event som växer.

För andra gången blev jag inbjuden till att leda pass på Workout Lund som arrangeras av gänget på Gerdahallen. Drygt 450 personer sprang runt och provade massor av pass. Bland annat MoveooAerobox och MoveooPeak. Intreset var stort och jag fick ta del av många reflektioner från dem som vill få in Moveoo på skolor och även på arbetsplatser. Det känns hoppfullt att så många fortfarande känner glädje vid gruppträning. Speciellt parträning där man kan hjälpa varandra, som i MoveooAerobox. För är det någonting som människan behöver just nu så är det en känsla av att vara viktigt i det som krävs för att skapa förändring. Varje person kan hjälpa en annan som i sin tur hjälper en annan. Ganska snabbt blir väldigt många berörda.

Men MoveooAerobox och MoveooPeak fick jag visa upp två sätt där partner och grupp bidrar till att skapa en miljö där man tillåts vara nyfiken och utmanande. Själva prestationen gavs ingen fokus. Men vi jobbade hårt för att utmanan och anstränga oss.

Jag lovade gänget på MoveooPeak att dela med mig av övningarna från passet. Här kommer de;-)

Vi hörs och syns på något event, resa eller någon utbildning. Eller så kanske du vill hoppa med i min träningskanal?….