moveo

Vad inspirerar mig?

DSC00010.jpg

Vart kommer alla dina idéer ifrån, hur får du inspiration?

Eftersom jag valt att fokusera på inspiration i mitt ledarskap så faller det sig naturligt att jag får frågor likt de jag inleder med. Det kommer oftast efter en föreläsning eller en workshop, men också när jag sitter och samtalar över en fika. Och fika gör jag galet mycket.

Låt mig inleda med en motfråga- varför söker du inspiration?

Det finns naturligtvis fler förklaringar till det. Men när jag coachar individer upplever jag att det saknas ett tydligt och nyfiket varför hos de som söker inspiration.

Om du inte vet varför du är i behov av rörelser vet du inte hur du ska träna. Du kommer inte undan med- "att det är bra att träna". För de flesta hjälper det inte med "jag vill bli starkare, jag vill få snyggare kropp, jag vill gå ner i vikt". Alla önskningar är bra, men det är för de flesta otillräckliga. Det landar oftast i korta projekt som havererar och lämnar en bitter eftersmak efter sig.

Önskningarna jag nämner ovanför är de vanligaste. De är av människan påhittade utifrån en tanke vi har om vad som är rätt och fel. Men inga av dessa önskningar har vart relevanta under tiden människan designades. De är alltså inte naturliga utan något som har blivit normaliserat på senare tid.

Jag säger inte att de är fel, jag vill få dig att först varför det inte "går av sig själv".  

Om vi då går tillbaka till inledningen av texten. Hur får jag inspiration? Jag följer den äldsta av alla läror, jag är notoriskt nyfiken.

När jag är nyfiken och ständigt söker mig fram fastnar jag inte. Nyfikenheten gör att jag ständigt utmanar mig själv i min träning, mina framföranden och i mitt sätt att skriva. Jag är ständigt på väg och jag fastnar aldrig. Det kan vara på gott och ont. Ibland önskar jag att det bara blev lugnt i huvudet bara för ett par timmar. Det är först på senare år som det blev klart för mig. Meningen med livet är att vara nyfiken och att utmana sig på ett ansträngande sätt. När vi följer den formeln behöver vi inte tänka inspiration längre.

Men varför fastnar vi då i tanke och görande? Vad är det som gör att vi skiljer oss från alla andra däggdjur som inte söker inspiration. Det är i miljön vi finner svaret!

Någon gång i tiden gick vi över tröskeln. Min Moveoofilosofi bygger på insikter om människan och dess utveckling. Vi drevs av instinkten om att göra lagom för att få till en skön vardag. Ända undantagen är spontanlek och vid kamp. Det fick oss att stanna upp. Vi gick från att vara jägare till att bli jordbrukare. Miljön blev allt bekvämare. Steget över tröskeln tog vi när vi blev för monotona i våra rörelser och kort därefter lät maskiner och robotar göra det fysiska arbetet. Då började vårt fysiska förfall. Idag gör vi samma misstag med våra mentala muskler, men det kommer ett annat inlägg handla om;-)

Miljön blev alltså för bekväm. Och i takt med att vi blev fler på jorden skapades större samhällen och vi tvingades skapa sagor (religioner och lagar) kring vilka fler människor kunde leva organiserat. Kunskapen generaliserades och metodifierades för att skapa tillgänglighet. Samtidigt kvävdes nyfikenheten. För den stora massan började handla om att göra rätt, och inte fel. Vi började göra saker för att vi kunde, inte för att vi nödvändigtvis behövde det eller för att det tillförde mitt liv något viktigt.

Detta lider begreppet träning av. Idag har vi skapat en industri kring träningen som är allt annat än naturlig och där söker vi inspiration.

Syftet med Movoeometoden är att återskapa nyfikenheten så att fler uppskattar utmaningen som gör dem ansträngda på ett varierat och individuellt anpassat sätt. Det som ger mig inspiration är alltså en nyfiken tanke om hur jag ska väcka nyfikenhet och lust hos mina deltagare. Vilka frågor ska jag ställa så att mina deltagare själva börjar bli nyfikna på sina möjligheter. Det utmanar mig som ledare och det får mig att ständigt anstränga mig, alltså utvecklas jag.

Vi står inför otroligt många skiften vilket gör många oroliga och ängsliga. Att bli orolig och ängslig under så många skiften och förändringar som vi står inför är naturligt, men det borde inte vara normalt.

Jag tror att även du kan bli mer självinspirerad om du reflekterar över vad  som skapade dig. Du kommer bättre förstå dina behov och dina reaktioner. Om du sprider dina tankar och insikter kommer du få fler att inse varför de sitter fast i tanke och görande, och att det i många fall är helt i onödan. När du delar dina och andras tankar gör du skillnad inte bara för dig själv.

Det som inspirerar mig är resan Moveoo gör och vart den för mig och de som följer med. Fler utbildar sig för att använda Moveoo i sin vardag som aktiv och tränare, fler workshops, fler på resor och fler blir nyfikna på webbkanalen och dess utveckling.

Resan har bara börjat och det känns otroligt inspirerande…

Skrattet vi saknar!

Vi känner till fem sinnen och vi är nyfikna på det sjätte. De fem vi hitintills har hittat hjälper oss med att samla in information som vi sedan bearbetar till intryck som skapar känslor. Känslorna påverkar våra tankar och tankarna blir till vårt beteende.

Från en av mina resor med @topphälsamagazine

Från en av mina resor med @topphälsamagazine

Jag är uppväxt med att träning ska vara hälsosamt. Idag lever jag i en tid då kunskap, tillgänglighet och erfarenhet kring träning och hälsa flödar över. Ändå saknar vi så mycket.

Ser vi till allmäntillstånd och sjuktal så följer de inte samma positiva utveckling som den kring vår kunskap och erfarenhet. Det verkar som att överflödet trycker ner oss och vi känner oss vilsna och samtidigt håglösa. Fler än jag upplever att överflödet ökar den mentala o-hälsan. Det var liksom lättare förr när vi visste mindre.

Något är fundamentalt fel och det krävs nya och revolutionerande tankar som skapar nya göranden.

När vi släppte fram automatisering och robotar outsourcade vi samtidigt muskelkraften.

Vi tänkte att vi måste kompensera och vi börjar träna, vi började lyfta "skrot".

Idag tränar många sig till en helt onödig muskelkraft. Stora muskler behövs inte i vardagen. Men funktionella muskler som är i konstant rörelse mår vi bra av.

Nu är vi inne på nya spår där vi outsourcar spontana tankar, reflektioner, och kunskap på grund av.. Ja du vet vad.

Jag tror personligen att det är den absolut största anledningen till vår mentala o-hälsa. Så nu ska vi kompensera våra mentala tillkortakommanden och sjävhjälpsgurus och hjärnforskare bereds massor av utrymme i TV och övrig media. Vi ska bli lyckliga, framgångsrika och superstarka rent mentalt. Gör vi samma tankevurpa här som med överflödig muskelkraft?

Problemet löser vi med smartare rörelse som sprids över våra vakna timmar och de måste skapa nyfikenhet, ansträngning, lust och glädje. Våra sinnen är våra redskap.

Syn, hörsel och i viss mån smak och luktsinne kan få oss att skratta. Hur kan du påverka dem i rätt riktning i din träning? Kvar är känseln. Även här har vi kolossalt mycket att utveckla.

Hur kan vi skapa smarta rörelser som får oss att skratta? Jag har lagt över 20, av min dryga 30, år som tränare på dessa tankar. I början blev jag mest glad över att de aktiva blev glada. Nu förstår jag bättre vilket enormt behov träning som skapar glädje fyller. Framtidens träning är den som ökar vår välmående. Och då måste den grunda sig på en filosofi och värde grund som tilltalar de med behov. Den måsta vara tillgänglig för alla oavsett ekonomi, religion, hudfärg, kön eller rörelseförutsättningar. 

Det är dessa tankar som gör att jag ser oss alla som lika viktiga budbärare. Oavsett om du kallar dig instruktör på gym, förälder, HR-ansvarig så är du lika viktig och ansvarig i att skapa sunda förändringar som ökar vårt välmående. Det är därför som jag fortsätter utbilda ledare. Det är också därför som jag lägger mer fokus på att utbilda människor som inte är instruktörer- de är livsviktiga influensers.

Och du behöver inte känna dig otillräcklig och begränsa dig om du saknar akademisk kunskap. Du kan alltid söka skrattet och våra sinnen är dina redskap.