RiQ träning för våra ungdomar!

 

JPEG-bild-CE0A5E1566FC-1.jpeg

Ungdomar väljer i allt större utsträckning bort fysiska aktiviteter, även de som är aktiva inom idrott.

Avsaknaden av sunda förebilder som visar vägen är större än någonsin- det vill jag ändra på!

Inom Moveoo jobbar vi med ett ledarskap som utmanar det traditionella ledarskapet vi ser inom träning. Jag kallar det för ett nyfiket ledarskap. Med det vill jag inspirera framtidens ungdomsledare och samtidigt skapa ett begrepp jag kallar RiQ, rörelseintelligent. Med begreppet vill jag öppna upp ögonen på ledare och samtidigt ge konkreta "verktyg" så att fler (föräldrar) kan hjälpa våra ungdomar in på en sundare och mer aktiv livsstil.

I min workshop vänder jag mig till föräldrar som vill skapa förändring och hjälpa till med ungdomars  fysträning samt ungdomsledare som redan är aktiva bland våra ungdomar.

Som deltagare på workshopen är du aktiv och får själv känna på det som stärker fysiska och mentala muskler samtidigt som lust, kreativitet och samhörighet utvecklas åt rätt håll. Vi vänder på begrepp, skapar naturliga tekniker och "känner" på sanningar som tenderar skapa begränsningar.

Efter workshopen har du ett nytt tänk och massor av rörelseexempel som du direkt kan använda dig av i ditt fortsätta ledarskap.

Frågor kan mailas på jose(at)moveoo.se

Du kan även boka workshopen till din ort;-)