Fokusera på en sak...eller?

Foto: Björn Lans

Foto: Björn Lans

Genom alla mina aktiva idrottsår, det har blivit drygt 40 år än så länge, har jag hört att det är bra att variera sig i sin träning. Att det är bra att prova på olika idrotterna. Sen kom elit-tänket in i samhället. Då var det slut med att lulla runt, man skulle specialisera sig. Nu har det gott så långt att idrotten brottas med stora problem där ungdomar väljer bort idrotten. Med den inledningen är det otroligt hoppfullt att fler forskare lägger fram rön där de kan visa på det vi redan känner till. Det lönar sig att vara allsidig på flera plan.

Det skrivs en väldigt bra artikel i DN idag. (torsdag 13 september 2018. Idrott och hjärnan)

Den s k a alla som har med träning att göra läsa. Här intervjuas bland annat

Peter Hassmén som blev landets första professor i idrottspsykologi. Han har vart verksam i Svensk idrottspsykologisk , Sveriges olympiska kommittés vetenskapliga (beteendevetare). För tillfället hittar man honom i South Cross university i Australien.

Nedan ett utdrag direkt ut från DN och jag rekomenderar dig starkt att köpa DN och läsa igenom hela artikeln.

“– En hel del forskningsresultat visar tydliga samband mellan framgångsrika idrottare och exempelvis problemlösningsförmåga, kreativitet och kognitiv flexibilitet. Det är knappast förvånande att individer som klarar sig väl vid tester av mer komplexa hjärnfunktioner också presterar bättre på idrottsarenan, säger Peter Hassmén.

Men han påpekar att vi inte får glömma de enskilda idrottarnas motivation; en högmotiverad individ kommer alltid att prestera bättre än en måttligt motiverad individ oavsett hur bra denna är på att lösa problem, det vill säga hur flexibel och kreativ hen är.

– Om man bara mäter individernas exekutiva funktioner så missar man viktiga pusselbitar, säger han.

– En annan brasklapp gäller unga idrottare som från början är duktiga och uppvisar högt utvecklade exekutiva funktioner. Om de i unga år presterar bättre än sina konkurrenter riskerar de att tappa motivationen när andra kommer i fatt genom idog träning.

Peter Hassmén har noterat att många tränare håller sig till standardiserade övningar: hockeyspelare får pucken från en viss riktning, för att sedan passa den till en annan spelare som i sin tur skjuter mot målet. Fotbollsträning utgår också ofta från fasta situationer och golfspelare står och slår hinkvis med bollar från samma plats.

– Detta tränar ”muskelminnet” och är till viss del absolut nödvändigt, men om individer också ska utveckla sin kreativitet, flexibilitet och förmåga att lösa varierande och komplexa problem måste träningen skapa nya utmaningar som inte kan gå på rutin. (Citerat ut DN. Thomas.lerner@dn.se)”

I artikeln menar Peter Hassmén också att forskningen lätt går i gamla fotspår. Han är medförfattare till boken "tänka nytt" och där uppmuntrar han unga forskare att ifrågasätta och utmana dagens teorier och forskningsmetoder.

För mig, som är kraftigt partisk i målet, är det otroligt viktigt att forskare och andra med akademiskt tyngd kommer ut och får visa det som vi redan känner till om människan och dess utveckling.

Jag är helt övertygad om att vi går från ett fysiskt fokus till ett mentalt fokus av en anledning- vi är i akut behov av ett nytänkandet som leder till förändring. Och det är här jag tror att vi som leder träning kan skapa magi för de vi har omkring oss. När vi går från prestationen till ansträngning kan vi skapa en helt ny aktivitetsvärld där fler får plats.

Moveoo ligger helt i linje med det som nu forskarna och många idrottsledare saknar. En tuff och utmanande träning som samtidigt är tillåtande och rolig. Vi anstränger oss, vi utmanar oss, och vi gör det tillsammans. Vad resultatet blir är var individs individuella upplevelse och ingenting vi mäter. Vi strävar efter att utmana och stimulera människor för att få dem att känna sig bra och duktiga. Något som är användningsbart även utanför träningens skyddade verkstad.

Är du nyfiken på att prova Moveoo med en grupp är det inte längre ifrån än en mail på jose(a)moveoo.se