DET är en byrå som inte drar sig för att ta i.

Många gillar och inspireras av mina filmklipp som jag delar på instagram. När jag filmar från terrassen vid Slussen är mina adepter från mediabyrån-DET. Ett riktigt härligt gäng som jag har haft glädjen att träna under en herrans massa år. Och det är i deras lokaler jag har min träning/PT-studio. De gör det för att de vet att träning hjälper till att hantera ett högt tempo i vardagen. De duckar inte för utmaningen, precis som när de jobbar med ett kunduppdrag, och de löser utmaningarna jag ger dem med ett leende och garv samtidigt som de blir sket-trötta.

Jag delar främst för att du och alla andra ska inspireras kring möjligheterna med Moveoo. Och jag blir glad in i själen när jag får ta del av hur Moveoo sprids genom utbildade instruktörer och på olika event runt om i landet. Att jag nu ser hur Moveoo växer in i företagskulturer som ett begrepp där man ser möjligheter kring vardagsaktiviteter känns stort.

Och det är viktigt för att det öppnar upp för fler att röra på sig och på så sätt undvika besvär och smärtor som kommer av en passiv arbetssituation.

Den stora utmaningen vi har framför oss är inte vad som ska göras för att skaffa oss sundare vanor, det är att hur vi ska få det gjort. Ju snabbare vi inser att vi har valt ett sämre stickspår desto snabbare kan vi byta riktning.

Det som skiljer oss från friska däggdjur är miljön vi vistas i. Miljön påverkar våra tankar och vårt görande, det är därför hälsoaktivteter alltid svalnar över tid. Metoder tar alltid stryk av kulturer oavsett hur sund och genomarbetad metoden är. Det är när vi inser att vi måsta ändra på miljön, och därmed få sundare situationer, vi kan börja leva mer bekymmersfritt och, hur ett biologiskt och mentalt perspektiv, mer naturligt.

Har du inte hittat till mina inspirationkanaler på insta och youtube så gör du det enkelt här:

Håll rörelsen fri!