Mörklagd vardagsträning!

Moveoo grundar sig på en tanke som skapa möjligheter. När andra ser hinder i att träna hemma ser vi gärna möjligheter. För att komma bort från "hemma" miljön kan man släcka ner och sätta en dov belysning för att dämpa "hemkänslan". När det kommer till själva träningen brukar vi  rekommendera en kreativ och utmanande träning som skiljer sig från den man traditionellt brukar göra.

I filmen visar Jose på rörelser som utmanar kontroll och styrka på ett varierat sätt. Just dessa rörelser kräver endast ett halt underlag och ett par strumpor;-)