Utmana dig för ett bättre liv.

Inom Moveoo strävar vi efter att utveckla individer och grupper på ett utmanande och samtidigt tillåtande sätt. Vi tror att bristen på en naturlig och individuellt anpassad utmaning får oss "sömniga".

Ser vi till hur barn gillar att lära sig ser vi till deras lustfyllda beteende. Vi kan då förstå att lära och lust hör ihop när det görs utan krav och tvång. Vi tror att samma gäller inom träning. Träning får gärna vara hård och krävande. Men vi tror att resultaten blir så mycket sämre när den är återupprepande, monoton och kravfylld.

Därför förespråkar vi Moveoometoden där vi försöker leka och utmana människor utanför deras komfortzon. Ta del av en föreläsning med Bill Eckstrom som berör just detta ämne.