Moveoo skapar balans som räddar liv

jose-boll1.jpg

Varje år dör fler personer av fallolyckor i Sverige än i den allt mer växande trafiken. 2015 dog drygt 1000 personer som en följd av ett fall tillskillnad från 270 i trafiken. De flesta olyckorna sker i hemmet. Och inte helt överraskande är det större risk att ramla ju äldre man blir. Idag, 9 september, skriver DN om hur vi kan undvika att ramla med hjälp av balansträning.

Anledningen till att människan i vår del av världen har stort behov av balansträning är fler. Plana underlag och skor är några av de faktorer som spelar in när vi tappar våra balansförmågor. Men störst är nog vår allmänna passivitet. Det är därför vi inom Moveoo ständigt förespråkar instabilitet där den aktive tillåts söka sin kontroll på ett icke dömande sätt.

Moveoo bygger på tre bärande stöttepelare: instabilitet & oregelbundenhet, Vrid & rotationer samt nyfikenhet och utmaning.

Personligen tror jag att det är det sistnämnda vi behöver mest för att undvika skador, felträning och monoton tristess i vår vardag. (Och träning). Är du nyfiken och söker dig till små utmaningar är du också kreativ, varierad och vaksam på de risker som följer med i en sådan livsstil. Till skillnad om din miljö är plan, passiv och ren från risker och faror.

Med balansträning, som den vi använder oss av i Moveoo, kan vi spara lidande och liv. Moveoometoden kan du använda dig av i din träning och du kan använda den i din vardag, som på jobbet. Istället för att sitta på en bänk med ryggstöd och träna armar kan du stå på ett ben. Istället för att hänga vid ett ståbord på jobbet kan du aktivera viktiga funktioner på en oberäknelig balanskudde.

Under hösten kommer Moveoo fortsätta utbilda, föreläsa och skapa workshops i en träning och livsstil som utmanar traditionella tankar och göranden och på så sätt stärka vår hälsa och glädje.

Jose Nunez- Grundera av Moveoo

Närmast arrangeras en ledarutbildning 16-17 september i Stockholm, Kungsholmen (Concor Crossfit)