Lust & kreativitet på arbetet.

Vi som jobbar med Moveoometoden har länge använt den i olika projekt som riktar sig mot näringslivet där ökat välmående är målet. Det är glädjande att allt fler tar rygg och jobbar i samma riktning. Erik Hemmingsson är högskolelektor i idrottsvetenskap med inriktning folkhälsa på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm. I podden Health for Wealth pratar han om kreativitet och arbetsmiljöer. En koppling som ligger helt i linje med hur vi med Moveoo vill skapa lust, glädje och kreativitet inom träning och även i arbetsmiljön.
Vi tror helt enkelt att lust och kreativitet är framtiden, det som saknas oss när vi inte mår så bra som vi skulle kunna göra.
Lyssna på Podden eller läs utdraget från intervjun här.