Käpprätta klyschor ger lust i träningen.

Det finns klyschor och så finns det k l y s c h o r! En är att man lär så länge man lever. Och så har det alltid vart, annars skulle inte människan vara där den är idag. Att ständigt vara nyfiken och sökande gav oss den utmaning som skapade lust att fortsätta. Alltså embryot till rörelseglädje. Frågan är om inte lärandet är den mest grundläggande egenskapen vi har.

Är det inte så att evolutionen är en enda lång bekräftelse på vad lärandet gjort med oss. Ständigt har vi varit “påslagna” för att klara de utmaningar livet släpar med sig. Vi kan ta del av en lång berättelse fyllt av anpassningar som bidrog till en avancerad kunskap.

Vart vi sprang fel är svårt att säga, men på fel väg är vi! Idag gör vi väldigt mycket för att vi kan, inte för att vi behöver det. En annan insikt jag bär med mig är att vi kväver inlärningsprocessen när vi pekar med hela handen och säger vad som ska göras.

Ett görande utan ett naturligt motiverat varför som blandas med en isolerad kunskap som syftar till att individer inte ska tänka själv- bara göra, kväver lusten på ett effektivt sätt.

Jag ser samma utmaning inom träning som vi säger ska bidra till att stärka vår hälsa. Vi gör saker som presenteras i allmänna termer och som ofta kommer från tävling och prestation utan att reflektera på nytta och ursprung. Väldigt få som börjar träna ägnar sig åt att källgranska det som utföras. “Hen är ju stor och slimmad, då gör jag också så” Vem tjänar på detta? Jag eller en metod/tidning/App. Eller ligger träningen bara och skvalpar omkring i gamla träningstraditioner?

Ser vi till vårt biologiska behov idag finns det väldigt mycket som bör utvecklas när det kommer till träning som ska kompensera vår passivitet.

Jag ser viljan att söka utveckling som grunden till ett lyckligt liv. Utan att döma dig själv eller andra bör du ständigt, och nyfiket, söka dig framåt på ett lustfyllt sätt. Med hjälp att fysiska utmaningar vill jag hjälpa individer och grupper att återskapa nyfikenheten och lusten att utmanas.

För att ge dig något att utvecklas i presenterar jag här tre käppövningar som du själv kan välja att utveckla efter behov, förutsättningar och lust.